Hvis forskellen mellem almindelig rente og sammensat rente på en pengesum til 5% om året i to år er 25 £, hvad er da hovedbeløbet?


Svar 1:

Forskellen mellem enkel rente og sammensat rente er Rs. 25. Så ifølge formel er Simple interesse

=>I=(P×R×T)/(100)=> I =(P×R×T)/(100)

=>P=(I×100)/(R×T)=> P = (I×100)/(R×T)

Formel for sammensat rente

=> FV = P × (1 + R / 100}) ^ T Her FV = P + Total interesse => I = P × (1 × R / 100) ^ T -P

Så ved at sidestille den pågældende tilstand, hvor R = 5% og T = 2 år og forskellen er 25

=>(P×R×T)/100+25=P×(1+R/100)TP=> (P×R×T)/100 + 25 = P×(1+R/100)^T -P

=>(P×5×2)/100+25=P×(1+5/100)2P=> (P×5×2)/100 + 25= P ×(1+5/100)^2 -P

=>(10P+2500)/100=P(1.05)2P=> (10P + 2500)/100 = P *(1.05)^2 -P

=>(10P+2500)/100=0.1025P=> (10P + 2500)/100 = 0.1025P

=>(10P+2500)=10=> (10P + 2500) = 10

.

25P25P

=>0.25P=2500=> 0.25P = 2500

=>P=2500/0.25=> P = 2500/0.25

=>10000=> 10000

Håber, der besvarer dit spørgsmål.

Redigering: begået fejl i beregningen ved multiplikation af 0,1025 med 100, korrigeret