Retorisk: Hvad er forskellen mellem antagelse og konklusion?


Svar 1:

Antagelse og konklusion kommer i spil i adskillige dele af den verbale sektion af GMAT (f.eks. Argument Essay, Critical Reading), men det fremmes for det meste, når man beskæftiger sig med afsnittet Kritisk begrundelse.

Når du håndterer spørgsmål, der stiller sig om antagelsen, som forfatteren laver, skal du kigge efter:

C = E + A

Hvor forfatterens konklusion (C) er afhængig af noget bevis (E), som han eller hun præsenterer på baggrund af en antagelse (A).

Ofte kan du identificere konklusionen, fordi der er et nøgleord, der peger på det (f.eks. Derfor, således, i konklusion). Der vil dog være tidspunkter, hvor det bare vil være en mening fra forfatteren. Husk, hvis det er en kendsgerning / statistik / undersøgelse / afstemning, er det bevis, ikke en konklusion. Hvis der er flere meninger, skal det være den "stærkeste" mening som i afhentningen fra passagen.

På den anden side er antagelsen den implicitte idé, der holder forfatterens argument sammen. Forfatteren kan eller måske ikke fremkalde hans eller hendes antagelse i passagen, men du kan udlede det fra den forbindelse, som forfatteren foretager mellem det bevis og den konklusion, han eller hun præsenterer. Antagelsen er limet, der holder argumentet fra forfatteren sammen.

Under Kaplan-metoden til kritisk ræsonnering er det kritisk, at du mestrer antagelsesstrukturen, fordi den vil hjælpe dig med effektivt og effektivt at håndtere spørgsmålstypen Assumption, Flaw, Strengthen / Weaken.