Hvad er forskellen mellem at blive retsforfulgt i en civil domstol mod en militær domstol?


Svar 1:

Den indiske hær følger stadig systemet med militær retfærdighed, som er arvet af briterne, skønt loven i UK er ændret. De fem vigtigste forskelle mellem retssager ved militærdomstol og civilret er:

  1. De militære kontaktannoncer har deres regelsystem, der styrer deres militære kriminelle og civile proces, hvor det for civile er forskellige civile love, der er udarbejdet efter hvilke de er underlagt. Den civile domstolsmyndighed er normalt baseret på, hvor forbrydelsen befinder sig. Forbrydelsen skal have fundet sted inden for statens grænser. Militærdomstolsmyndighed er baseret på lovovertræderens status. Hvis han er et aktivt tjenestemedlem, finder UCMJ anvendelse, uanset hvor forbrydelsen opstår. Der er tre typer militærdomstol under UCMJ, dvs. resumé, speciel, generel, mens der også er tre niveauer af civilret, dvs. tingsret, højesteret, højesteret . Lavt håndteres af normale civile advokater ved en civil domstol. Men i militærdomstol håndteres ofte loven af ​​dommer, der er forfulgt, selv medlemmer af militæret. Militæradvokaten skal gennemgå særlig træning for at være velegnet til at håndtere de militære koder, der henviser til, at civil advokat ikke gennemgår en sådan uddannelse.

Jeg håber, at dette kan løse dit problem og hjælpe dig med at skelne mellem disse to.