Hvad er forskellen mellem beta-henfald og nyligt studeret Proton-henfald?


Svar 1:

I partikelfysik er protonfald en hypotetisk form for radioaktivt henfald, hvor Proton nedbrydes til lettere subatomære partikler såsom en neutral pion og en positron. Der er i øjeblikket intet eksperimentelt bevis for, at protonfald forekommer.

I nukleær fysik er beta-henfald (ß-henfald) en type radioaktivt henfald, hvor en betastråle og en respektive neutrino udsendes fra en atomkerne. Ved beta-henfaldsemission omdannes et neutron til en proton ved emission af et elektron, eller omvendt omdannes et proton til et neutron ved emission af en positron, hvilket ændrer nuklidtypen.