Hvad er forskellen mellem Boosting og AdaBoosting?


Svar 1:

Boosting er en generel klasse af metoder, hvor de får adgang til noget, der kaldes en "svag lærer", løfter metoden at producere noget, der kaldes en "stærk hypotese."

Detaljerne om, hvad svage og stærke betyder, er tekniske (og præcise). Groft "svag" betyder "kun lidt bedre end 50–50 tilfældig gætte", mens "stærk" betyder "vilkårligt tæt på 100% korrekt."

Adaboost er en populær implementering af boosting, men det har sine negativer. F.eks. Forvirres det af ensartet tilfældig støj i etiketter, dvs. i “y”.