Hvad er forskellen mellem "anvendt kapital" og "investeret kapital"?


Svar 1:

Hvis du har ansat al den kapital, der stilles til rådighed fra investorer, skal du enten tjene profit denne uge eller lukke virksomheden.

Eller med andre ord, medmindre du driver en rentabel virksomhed, skal du have nogle reserver til at betale denne uges / måneds / kvartals regninger og for at drive virksomheden, indtil enten du når break-even, eller indtil du skaffer mere investorkapital.


Svar 2:

I en nøddeskal:

  • Ansat kapital = anlægsaktiver + arbejdskapital investeret kapital = egenkapital + nettogæld

Afhængig af hvordan du behandler gældslignende poster som hensættelser, pensionsforpligtelser, minoritetsinteresser (inkluderer du dem i nettogæld?) Og underlige ting som udskudte skatteaktiver og forpligtelser (inkluderer du dem i driftskapital?), de to kan gøres til at være strengt ens.

Faktisk insisterer nogle lærebøger på, at betingelserne skal defineres, så de er strengt ens.

I andre er der små forskelle i forbindelse med ovenstående.

Håber dette hjælper!