Hvad er forskellen mellem kapitalindkomst og kapitalgevinster?


Svar 1:

I henhold til amerikansk skattelovgivning findes der ikke noget som kapitalindkomst. Der er almindelig indkomst, passiv indkomst, investeringsindkomst eller kapitalgevinster (og et par andre). Indtægter, der stammer fra kapital (bortset fra gevinster ved udvekslinger) klassificeres generelt som investeringsindkomst eller almindelig indkomst.

Nøglen her er måske, at kapitalgevinster altid stammer fra en valutatransaktion. Alle andre "kapitalindtægter" stammer fra ejerskab af kapital.