Hvad er forskellen mellem kapitalmarkeder og værdipapirmarked?


Svar 1:

Kapitalmarked er en bredere sigt, der indebærer et afsnit af det finansielle marked, hvor langsigtede værdipapirer handles og udstedes. Nogle af eksemplerne er Aktier, obligationer, obligationer, aktiver af værdipapirer osv. Klik her for at forstå det indiske kapitalmarked i detaljer.

Et værdipapirmarked er et marked, hvor værdipapirer handles enten på fysiske eller elektroniske børser. Værdipapirmarkeder er generelt opdelt mellem aktiemarkeder og obligationsmarkeder. Du kan optage et NSE-akademi-certificeret aktiemarked for nybegynderprogram for at forbedre din forståelse om emnet.


Svar 2:

Kapitalmarked er en bredere betegnelse, der inkluderer aktiemarkedet og andre spillesteder til handel med finansielle produkter. Aktiemarkedet giver investorer og bankinstitutioner mulighed for at handle med aktier, enten offentligt eller privat. Aktier er finansielle instrumenter, der repræsenterer delvis ejerskab af et selskab. Disse dokumenter bruges i vid udstrækning af virksomheder som et middel til at skaffe den nødvendige kapital. Inden for selve aktiemarkedet er primære og sekundære markeder, der handler med henholdsvis banker, der tegner aktie og offentlige investorer, der handler med aktier. Kapitalmarkeder kan handle med andre finansielle værdipapirer, herunder obligationer, afledte kontrakter såsom optioner, forskellige lån og andre gældsinstrumenter og råvarefutures. Andre finansielle instrumenter kan sælges på kapitalmarkeder, og disse produkter bliver mere og mere sofistikerede. Nogle kapitalmarkeder er direkte tilgængelige for offentligheden, mens andre er lukkede for alle undtagen store institutionelle investorer. Privat handel, for det meste mellem store institutioner med store mængder, foregår via sikrede computernetværk i meget høje hastigheder. Disse markeder handler alle med finansielle værdipapirer, så de er alle kapitalmarkeder. Aktiemarkedet er en meget betydelig del af det samlede volumen af ​​kapitalmarkedshandler.


Svar 3:

Kapitalmarked er en bredere betegnelse, der inkluderer aktiemarkedet og andre spillesteder til handel med finansielle produkter. Aktiemarkedet giver investorer og bankinstitutioner mulighed for at handle med aktier, enten offentligt eller privat. Aktier er finansielle instrumenter, der repræsenterer delvis ejerskab af et selskab. Disse dokumenter bruges i vid udstrækning af virksomheder som et middel til at skaffe den nødvendige kapital. Inden for selve aktiemarkedet er primære og sekundære markeder, der handler med henholdsvis banker, der tegner aktie og offentlige investorer, der handler med aktier. Kapitalmarkeder kan handle med andre finansielle værdipapirer, herunder obligationer, afledte kontrakter såsom optioner, forskellige lån og andre gældsinstrumenter og råvarefutures. Andre finansielle instrumenter kan sælges på kapitalmarkeder, og disse produkter bliver mere og mere sofistikerede. Nogle kapitalmarkeder er direkte tilgængelige for offentligheden, mens andre er lukkede for alle undtagen store institutionelle investorer. Privat handel, for det meste mellem store institutioner med store mængder, foregår via sikrede computernetværk i meget høje hastigheder. Disse markeder handler alle med finansielle værdipapirer, så de er alle kapitalmarkeder. Aktiemarkedet er en meget betydelig del af det samlede volumen af ​​kapitalmarkedshandler.


Svar 4:

Kapitalmarked er en bredere betegnelse, der inkluderer aktiemarkedet og andre spillesteder til handel med finansielle produkter. Aktiemarkedet giver investorer og bankinstitutioner mulighed for at handle med aktier, enten offentligt eller privat. Aktier er finansielle instrumenter, der repræsenterer delvis ejerskab af et selskab. Disse dokumenter bruges i vid udstrækning af virksomheder som et middel til at skaffe den nødvendige kapital. Inden for selve aktiemarkedet er primære og sekundære markeder, der handler med henholdsvis banker, der tegner aktie og offentlige investorer, der handler med aktier. Kapitalmarkeder kan handle med andre finansielle værdipapirer, herunder obligationer, afledte kontrakter såsom optioner, forskellige lån og andre gældsinstrumenter og råvarefutures. Andre finansielle instrumenter kan sælges på kapitalmarkeder, og disse produkter bliver mere og mere sofistikerede. Nogle kapitalmarkeder er direkte tilgængelige for offentligheden, mens andre er lukkede for alle undtagen store institutionelle investorer. Privat handel, for det meste mellem store institutioner med store mængder, foregår via sikrede computernetværk i meget høje hastigheder. Disse markeder handler alle med finansielle værdipapirer, så de er alle kapitalmarkeder. Aktiemarkedet er en meget betydelig del af det samlede volumen af ​​kapitalmarkedshandler.