Hvad er forskellen mellem CFD og FEM?


Svar 1:

FE-analyse følger simpelthen metodens opdeling og regel. Det opdeler designet i et begrænset antal små elementer og beregner grænsevilkårene tydeligt på hver af dem. Dette bruges dybest set til strukturelle, statiske termiske, eksplicitte, kortvarige termiske analysetyper. Denne metode udfører løsningsmetoden på hver eneste infinitesimale maskestykke, med andre ord kendt som diskretiseringsmetode.

Mens CFD, kaldet Computational Fluid Dynamics, tilsyneladende først ser ud til at den løser flow og dermed kan det løse Bernoullis ligning. Alligevel er det en forkert opfattelse. CFD er baseret på tre love; bevarelse af masse, momentum og energiligningen. CFD bruger metode til begrænset volumen til at løse problemet.

I enkle ord bruger endelig volumenmetode enten en observationsramme i retningen vinkelret på strømmen og observerer strømmen (Eulers visningsmetode) efterfulgt af integration gennem volumen, der skaber integreret form for regeringsligning, eller den vil følge et bestemt punkt gennem strømningen, der vil føre til differentiel form (det skal differentieres for at få dataene på forskellige steder i strømningen, det kaldes Lagragian view mothod) for regeringsligninger.

Dette er den grundlæggende forskel mellem CFD og FEM.