Hvad er forskellen mellem kronologi og historie?


Svar 1:

Kronologi er en del af historien: den del, hvor tingene er anført sammen med de tidspunkter, de fandt sted.

Historien inkluderer også at påpege mønstre i kronologien og / eller fortælle om dem på en interessant måde.

Det ligner forskellen mellem data og information. Hvis jeg spørger: ”Hvor høje er folk i dag sammenlignet med 1900?” Jeg vil ikke have en milliard højder fra 1900 og syv milliarder højder fra i dag; Jeg vil gerne vide de gennemsnitlige højder og forskellen mellem dem.

Men hvis jeg vil lave min egen analyse - for eksempel at kontrollere, hvor meget af højdeforskellen der skyldes en højere procentdel af børn i 1900 snarere end ændringer i ernæring - har jeg brug for de rå data. To historikere kan give forskellige fortolkninger af den samme kronologi.


Svar 2:

"Kronologi" er en oversigt over den sekvens, hvor tidligere begivenheder skete.

"Historie" er grundlæggende en fortælling om, hvordan disse begivenheder skete. På det mest basale (og mindst interessante) formidler det næsten intet andet end kronologien - en bare knogler "dette skete, så skete dette, så skete denne anden ting." Oftere adresserer det spørgsmål om, hvorfor de skete i den rækkefølge, de gjorde, og om betydningen af, at de skete.