Hvad er forskellen mellem virksomhed og LLP?


Svar 1:

Opbevar dette billede som reference, mens du læser følgende forskelle.

Regulerende lov eller vedtægter: - Et privat selskab er underlagt selskabsloven, 2013, mens en LLP er underlagt loven om begrænset ansvar, 2008.

Imidlertid gives alle godkendelser, der vedrører både private aktieselskaber og LLP'er, af Registrar of Companies (ROC).

Begrænset ansvar og varig arv: - Aktionærerne / direktørernes / partnernes / udpegede partners ansvar i et privat aktieselskab eller en LLP er begrænset.

Og, vedvarende succession betyder, at aktionærens / direktørens / direktørens / de udpegede partners død eller manglende evne til at påvirke eksistensen af ​​et privat aktieselskab eller en LLP.

Separat juridisk enhed: - En LLP og et privat aktieselskab er separate juridiske enheder. De har en separat identitet pr. Lov og er forskellige fra deres aktionærer / direktører / partnere / udpegede partnere.

De kan besidde ejendomme, sagsøge eller sagsøges mv i deres eget navn.

Venture, Seed og Angel Capital: - En venture, seed eller en engelfond vil KUN finansiere et privat aktieselskab. Så hvis du er sikker på at skaffe risikokapital i fremtiden, så dann et privat aktieselskab og IKKE en LLP.

Indkomstskat: - Inkomstskatten er 25% i tilfælde af private aktieselskaber, hvis de har en omsætning på mindre end Rs. 50 crores og er 30% i alle andre tilfælde.

Indkomstskatten for en LLP er 30%. I lyset af det ser et privat selskab mere en skatteeffektiv struktur, men hvis man tager DDT (Dividend Distribution Tax) i betragtning, viser det sig, at en LLP er økonomisk. En LLP fungerer 10% mere skatteeffektiv end et Private Limited Company.

Revision: - Revision er obligatorisk for et privat aktieselskab hvert år.

En LLP skal få sine bøger revideret, hvis kapitalen overstiger Rs 25 lac, eller hvis dens omsætning overstiger Rs 40 lac.

Obligatorisk overholdelse: - Et privat aktieselskab skal arkivere 3 e-blanketter hos ROC hvert år, mens en LLP skal indgive to.

Begge skal indgive deres selvangivelse hvert år og TDS-afkast hvert kvartal.

Møder: - Et privat aktieselskab SKAL have 1 bestyrelsesmøde hvert kvartal (dvs. 4 bestyrelsesmøder om året) og en ordinær generalforsamling hvert år.

Der er ingen sådan betingelse for LLP'er.

Opretholdelse af registre: - Et privat selskab er nødt til at føre visse bøger og registre som fastsat af ROC.

Intet sådant krav til en LLP.

LLP er en mere fleksibel enhed end et privat selskab og er mere velegnet til små og mellemstore virksomheder.

Du er velkommen til at kommentere her eller kontakte os på + 91 79778–63125 / [email protected], hvis du stadig er i tvivl.


Svar 2:

Mange iværksættere, der starter en ny virksomhed, er nysgerrige efter sammenligningen mellem et privat aktieselskab vs LLP. Begge enheder tilbyder mange lignende funktioner, der kræves for at drive en lille til stor størrelse virksomhed, mens de også adskiller sig markant på visse aspekter. I denne artikel dekoder vi sammenligning af Private Limited Company vs LLP fra synspunktet om en iværksætter, der starter en ny virksomhed.

Registreringsproces

Det private aktieselskabs registreringsproces og LLP-registreringsprocessen er meget ens med nogle forskelle i dokumenter og formularer, der indgives til inkorporering. Trinene for inkorporering af et privat aktieselskab er 1. Modtagelse af digital signaturcertifikat (DSC) for de foreslåede direktører, 2. Opnåelse af direktøridentifikationsnummer (DIN) for de foreslåede direktører, 3. Opnåelse af navne godkendelse fra MCA og 4. Arkivering til inkorporering. LLP-registrering har også en lignende proces: 1. Opnåelse af digital signaturcertifikat (DSC) for de foreslåede partnere, 2. Opnåelse af direktøridentifikationsnummer (DIN) / designeret partneridentifikationsnummer (DPIN) for de foreslåede partnere, 3. Opnåelse af navnegodkendelse fra MCA og 4. Arkivering til inkorporering. Både Private Limited Company og LLP er registreret hos Ministeriet for Virksomhedsanliggender og udstedes et Certificate of Incorporation. Behandlingstiden for inkorporering af et privat aktieselskab og LLP er også sammenlignelige med begge enheder, der i gennemsnit tager ca. 20 dage at inkorporere.

Registreringsomkostninger

Regeringsafgiften for inkorporering af en LLP er betydeligt billigere sammenlignet med regeringsafgiften for inkorporering af et privat aktieselskab. LLP'er er blevet introduceret for at imødekomme små virksomheders behov, og derfor har LLP et lavere regeringsgebyr for inkorporering. Antallet af dokumenter, der skal udskrives på ikke-retligt stempelpapir og notariseret, er også mindre for LLP-registrering sammenlignet med det for en privat aktieselskabs registrering.

Funktioner

Både LLP og Private Limited Company tilbyder mange af de samme funktioner. LLP og Private Limited Company er begge separate juridiske enheder og har aktiver og forpligtelser, der er adskilt fra promotorernes. LLP og Private Limited Company er begge overdragelige, selvom et Private Limited Company tilbyder mere fleksibilitet, når det kommer til overførsel eller deling af ejerskab. LLP og Private Limited Company har begge en flerårig levetid, medmindre og på anden måde lukket af promotorerne eller en kompetent myndighed.

Ejendomsret

Private Limited Company tilbyder mere fleksibilitet for promotorerne, når det kommer til ejerskab og deling af ejerskab. Ejerskabet af et privat aktieselskab bestemmes af dets aktiebesiddelse, og et privat aktieselskab kan have op til 200 aktionærer. Eftersom aktionærerne ikke direkte deltager i selskabets ledelse, er der i en privat aktieselskab en klar sondring mellem ejerne af andelen og ledelsen. Derfor er privat aktieselskab en fordel, når det kommer til ejerskabs- og styringsfunktioner.

I en LLP er der ikke en klar sondring mellem ejere og ledelse. I en LLP har LLP-partnerne ejerskab af LLP og har også beføjelser til at styre LLP. Derfor vil en partner i en LLP være både en ejer og en manager, hvorimod aktionærerne (ejere) i et privat aktieselskab ikke nødvendigvis skal have forvaltningsbeføjelser.

Et privat aktieselskab anbefales til enhver virksomhed, der overvejer FDI eller medarbejderaktieoptioner eller kapitalfinansiering eller risikokapitalfinansiering.

Overholdelse

Skatteoverensstemmelser er ens for både privat aktieselskab og LLP. Når det gælder overholdelse af Ministeriet for Virksomhedsanliggender, har LLP imidlertid store fordele. En LLP behøver ikke at have sine regnskaber revideret, hvis den årlige omsætning af LLP er mindre end 40,00 lakhs og kapitalbidraget er mindre end Rs.25 lakhs. Et privat aktieselskab ville derimod hvert år skulle forelægge reviderede regnskaber til ministeriet for virksomhedsanliggender.

Bøder og sanktioner

Straffen for manglende overholdelse eller for sent indlevering af dokumenter hos Ministeriet for Virksomhedsanliggender er oftest højere for en LLP, da der opkræves et fast gebyr på Rs.100 pr. Dag, når manglen fortsat overholdes uden loft på ansvaret . Derfor kan LLP'er pådrage sig større sanktioner eller bøder fra MCA på grund af manglende overholdelse. Derfor er det vigtigt for promotorer af en LLP at være opmærksom på forfaldsdatoer og arkivere de krævede dokumenter til registratoren til tiden.

For enhver hjælp vedrørende denne sag, skal du kontakte os på www.wazzeer.com


Svar 3:

Mange iværksættere, der starter en ny virksomhed, er nysgerrige efter sammenligningen mellem et privat aktieselskab vs LLP. Begge enheder tilbyder mange lignende funktioner, der kræves for at drive en lille til stor størrelse virksomhed, mens de også adskiller sig markant på visse aspekter. I denne artikel dekoder vi sammenligning af Private Limited Company vs LLP fra synspunktet om en iværksætter, der starter en ny virksomhed.

Registreringsproces

Det private aktieselskabs registreringsproces og LLP-registreringsprocessen er meget ens med nogle forskelle i dokumenter og formularer, der indgives til inkorporering. Trinene for inkorporering af et privat aktieselskab er 1. Modtagelse af digital signaturcertifikat (DSC) for de foreslåede direktører, 2. Opnåelse af direktøridentifikationsnummer (DIN) for de foreslåede direktører, 3. Opnåelse af navne godkendelse fra MCA og 4. Arkivering til inkorporering. LLP-registrering har også en lignende proces: 1. Opnåelse af digital signaturcertifikat (DSC) for de foreslåede partnere, 2. Opnåelse af direktøridentifikationsnummer (DIN) / designeret partneridentifikationsnummer (DPIN) for de foreslåede partnere, 3. Opnåelse af navnegodkendelse fra MCA og 4. Arkivering til inkorporering. Både Private Limited Company og LLP er registreret hos Ministeriet for Virksomhedsanliggender og udstedes et Certificate of Incorporation. Behandlingstiden for inkorporering af et privat aktieselskab og LLP er også sammenlignelige med begge enheder, der i gennemsnit tager ca. 20 dage at inkorporere.

Registreringsomkostninger

Regeringsafgiften for inkorporering af en LLP er betydeligt billigere sammenlignet med regeringsafgiften for inkorporering af et privat aktieselskab. LLP'er er blevet introduceret for at imødekomme små virksomheders behov, og derfor har LLP et lavere regeringsgebyr for inkorporering. Antallet af dokumenter, der skal udskrives på ikke-retligt stempelpapir og notariseret, er også mindre for LLP-registrering sammenlignet med det for en privat aktieselskabs registrering.

Funktioner

Både LLP og Private Limited Company tilbyder mange af de samme funktioner. LLP og Private Limited Company er begge separate juridiske enheder og har aktiver og forpligtelser, der er adskilt fra promotorernes. LLP og Private Limited Company er begge overdragelige, selvom et Private Limited Company tilbyder mere fleksibilitet, når det kommer til overførsel eller deling af ejerskab. LLP og Private Limited Company har begge en flerårig levetid, medmindre og på anden måde lukket af promotorerne eller en kompetent myndighed.

Ejendomsret

Private Limited Company tilbyder mere fleksibilitet for promotorerne, når det kommer til ejerskab og deling af ejerskab. Ejerskabet af et privat aktieselskab bestemmes af dets aktiebesiddelse, og et privat aktieselskab kan have op til 200 aktionærer. Eftersom aktionærerne ikke direkte deltager i selskabets ledelse, er der i en privat aktieselskab en klar sondring mellem ejerne af andelen og ledelsen. Derfor er privat aktieselskab en fordel, når det kommer til ejerskabs- og styringsfunktioner.

I en LLP er der ikke en klar sondring mellem ejere og ledelse. I en LLP har LLP-partnerne ejerskab af LLP og har også beføjelser til at styre LLP. Derfor vil en partner i en LLP være både en ejer og en manager, hvorimod aktionærerne (ejere) i et privat aktieselskab ikke nødvendigvis skal have forvaltningsbeføjelser.

Et privat aktieselskab anbefales til enhver virksomhed, der overvejer FDI eller medarbejderaktieoptioner eller kapitalfinansiering eller risikokapitalfinansiering.

Overholdelse

Skatteoverensstemmelser er ens for både privat aktieselskab og LLP. Når det gælder overholdelse af Ministeriet for Virksomhedsanliggender, har LLP imidlertid store fordele. En LLP behøver ikke at have sine regnskaber revideret, hvis den årlige omsætning af LLP er mindre end 40,00 lakhs og kapitalbidraget er mindre end Rs.25 lakhs. Et privat aktieselskab ville derimod hvert år skulle forelægge reviderede regnskaber til ministeriet for virksomhedsanliggender.

Bøder og sanktioner

Straffen for manglende overholdelse eller for sent indlevering af dokumenter hos Ministeriet for Virksomhedsanliggender er oftest højere for en LLP, da der opkræves et fast gebyr på Rs.100 pr. Dag, når manglen fortsat overholdes uden loft på ansvaret . Derfor kan LLP'er pådrage sig større sanktioner eller bøder fra MCA på grund af manglende overholdelse. Derfor er det vigtigt for promotorer af en LLP at være opmærksom på forfaldsdatoer og arkivere de krævede dokumenter til registratoren til tiden.

For enhver hjælp vedrørende denne sag, skal du kontakte os på www.wazzeer.com