Hvad er forskellen mellem institutioner og regulering?


Svar 1:

Durkheim beskrev sociologi som en videnskab om institutioner, deres genesis og deres funktioner. Så hvad er institutionerne i sociologernes øjne? For sociologer er institutioner (i) sociale former, der gengiver sig selv og (ii) styrer adfærd hos enkeltpersoner inden for et givet samfund. Eksemplerne på institutioner er regeringer, familie, menneskelige sprog, universiteter, hospitaler, erhvervsvirksomheder og retssystemer. En lovgivningsmæssig ordning er en institution (i lingen af ​​sociologi).

Det er værd at bemærke, at de fleste økonomer ignorerer institutioner. Mainstream-økonomer ser på regulering som regler og deres håndhævelse. Disse regler fastlægges af tilsynsmyndigheder efter råd fra vidende økonomer. Økonomer ser ikke (eller ønsker ikke at se) et reguleringssystem som en levende social form. De anerkender imidlertid en eksistens af et fænomen kaldet ”lovpligtig fangst”, hvor økonomer og deres regulatorklienter overlistes af særinteresser. Det vil sige, at et reguleringssystem undertiden ser ud til at have et eget sind.