Hvad er den væsentlige forskel mellem ulige og lige tal?


Svar 1:

Den væsentligste forskel mellem lige og ulige tal er, at lige tal er heltal, der er nøjagtigt delelige, dvs. en rest af nul, med to (2), og ulige tal er heltal, der ikke er nøjagtigt delelige med 2. Eksempler på lige tal er: -8, -6, -4, - 2, 0, 2, 4, 6, 8 og 10. Eksempler på ulige tal er -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7, 9 og 11. Tallet (heltal) 8 er endda fordi 8 ÷ 2 = 4 med en rest på nul (0), og tallet 5 er underligt, fordi 5 ÷ 2 = 2 med en rest på 1.


Svar 2:

Den "væsentlige" forskel er, at jævnt antal er delbart med 2 uden resten, mens ulige nummererede ikke er det.

Men der er flere interessante fakta i forhold til de strukturer, der er bygget af disse tal.

Selv numre med tillægsoperatøren udgør en kommutativ gruppe med neutralt element, mens ulige tal ikke gør det.

Når det gælder multiplikationsoperatøren, mens både lige tal og ulige tal udgør en kommutativ halvgruppe, eksisterer et neutralt element kun i halvgruppen med de ulige tal.