Hvad er forskellen mellem en administrerende direktør og en chef?


Svar 1:

En administrerende direktør er en administrerende direktør, normalt det mest ledende medlem af ledelsen i et selskab. De kan måske dele denne rolle med præsidenten, også selvom ofte en præsident og administrerende direktør for en virksomhed er den samme person.

En chef er enhver, der har autoritet over en anden og gives normalt som en uformel titel af de mennesker, der ledes.

Først og fremmest er førstnævnte en formel titel, mens sidstnævnte er uformel.


Svar 2:

Hvad er forskellen mellem en administrerende direktør og en chef?

En chef er en leder.

I enhver organisation. der er en "pecking order" kendt som en kommandokæde. Forestil dig det som et kæmpe pyramideformet diagram.

Jo tættere nogen er på toppen af ​​pyramiden, jo større er deres rang, ansvar og magt. Alle i pyramiden er chef for dem i det næste lag nede.

En administrerende direktør (CEO) er blandt dem i toppen. Det betyder vigtigste eller mest KRAFTIGE.

Enhver, hvis titel begynder med “Chief”, er alles chef.

Mindre magtfulde chefer er ledere efterfulgt af vejledere og teamledere.

Alle er chefer, lavere på pyramiden, og arbejder direkte med frontlinearbejderne.

Håber dette hjælper!