Hvad er forskellen mellem en pip-installation og conda-installation?


Svar 1:

Conda skaber virtuelle miljøer til Python. I hvert virtuelt miljø kan du installere pythonmoduler. Disse moduler er adskilt fra andre virtuelle miljøer. Pip installerer moduler globalt. Dette kan være et problem, når to Python-projekter har forskellige krav. virtualenv er et andet værktøj til at skabe virtuelle miljøer, men jeg foretrækker conda.


Svar 2:

conda og pip er forskellige pakkeadministratorer. De giver dig også mulighed for at oprette og administrere virtuelle miljøer.

conda er pakkeadministrator for distributionen af ​​Anaconda. Denne distribution er specielt rettet mod datavidenskab og leveres med omkring 150 forudinstallerede pakker til videnskabelig computing og normale programmeringsopgaver.

Standarddatabasen, som conda bruger, når du kører conda-installation, er Anaconda Distribution Repository. Det har omkring 600 Python-pakker og et lignende antal R-pakker.

pip ligner conda i mange henseender, men det er ikke tæt forbundet med en bestemt distribution. Standarddatabasen, det bruger, når du kører pipinstallation, er Python Package Index (PyPI). Det er den største Python-opbevaringsplads med mere end 150.000 pakker. Faktisk er det det fjerde største pakkeopbevaringssted i verden.

For en dataforsker er en almindelig måde at installere pakker på at prøve conda-installation først og falde tilbage til pip-installation, hvis pakken ikke er en del af Anaconda.