Hvad er forskellen mellem en stat og en by?


Svar 1:

”Stat” kan have flere betydninger. Når vi henviser til udenrigsministeriet - det amerikanske modstykke til Det Forenede Kongeriges udenrigskontor - definerer vi "stat" som "separate nationer." Stat (politet) - Wikipedia City-stater, en sjældenhed, som Andrew Smith har bemærket, er både en kommune og en separat nation.

I USA har vi selvfølgelig endnu flere betydninger. Selve navnet på vores nation siger, at det består af "stater." Mere specifikt blev det oprindelige USA etableret i 1781 af De originale 13 stater i Amerikas Forenede Stater grundlagt i det 17. og 18. århundrede af forskellige enheder. Denne første iteration, der er baseret på Confederation Articles - Wikipedia, blev yderligere styrket af USAs forfatning - Wikipedia vi elsker og har ændret gennem årene.

Blandt mange andre styringspunkter giver forfatningen en måde, hvorpå den oprindelige nation kan tilføje flere stater, artikel fire i De Forenede Staters forfatning - Wikipedia

Nu har vi selvfølgelig 50 stater, hver med sin egen regering, sin egen forfatning og deres eget sæt love US-stat - Wikipedia Dette forvirrer pokker for enhver udenlandsk besøgende, vi har underholdt. Amerikanske stater er ikke helt suveræne og kan ikke tilsidesætte den amerikanske forfatning, men der er masser af plads til fortolkning - og forskelle - selv blandt nabolande.