Hvad er forskellen mellem deterministiske og stokastiske processer med hensyn til evolution?


Svar 1:

”Stokastisk ligning for evolution. Forskellige betydninger kan tildeles ordet "evolution". Til den aktuelle opgave er befolkningens udvikling karakteriseret ved afhængigheden af ​​frekvensen af ​​celler inficeret med mutantvirus til tiden. I deterministisk dynamik, der kun gælder i meget store populationer af inficerede celler, hvis man kender den indledende mutantfrekvens og har de passende ligninger, kan man i princippet forudsige mutantfrekvensen på senere tidspunkter med vilkårlig præcision. (I praksis kendes ligningerne aldrig nøjagtigt, da der er mange forskellige faktorer i spillet, men dette er et separat emne.) I modsætning til tilfældige faktorer kan den mutante fraktions tidsafhængighed ikke forudsiges, selv i princip. Selv hvis man kender dens nøjagtige oprindelige værdi, vokser den fejl, man kan forudsige sin værdi senere med tiden. Hvis tilfældige faktorer er stærke, bliver fejlen i mutantfrekvensen og dens værdi til sidst sammenlignelig. Evolution af mutantfrekvensen er med andre ord en tilfældig proces. Tilfældighed af mutationer betyder dog ikke, at udviklingen af ​​en befolkning er helt vilkårlig. Tværtimod kan nyttige forudsigelser fremsættes om dens statistiske egenskaber, selvom dens specifikke tilstand ikke kan forudsiges. ”Se i Overgangen mellem stokastisk evolution og deterministisk udvikling i nærvær af udvælgelse