Hvad er forskellen mellem faste og variable input?


Svar 1:

Faste input: - Det er de input, hvis mængde er konstant i et stykke tid eller konstant for kortvarig produktionsfunktion. Typisk fast input vil omfatte jord og maskiner, det kan også omfatte en bestemt type arbejdskraft (kontraktbaseret arbejdskraft).

Variable input: - Dette er input, hvis mængde kan variere, også på kort sigt eller i en kort periode. Eksempel på disse input er arbejdsenergi brændstof osv.