Hvad er forskellen mellem impulsivitet og spontanitet?


Svar 1:

Spontanitet er en ekstern handling som reaktion på ekstern stimulus, der inspirerer til en intern reaktion for forandring, normalt med et positivt resultat. Og individet har kontrol over deres handlinger.

Impuls er en intern reaktion, der manifesterer sig eksternt i handlinger, som den enkelte ikke kan eller ikke vil kontrollere. Normalt med negative konsekvenser. Men kan have et positivt resultat i nogle situationer og omstændigheder.