Hvad er forskellen mellem MDS og PCA? http://stats.stackexchange.com/questions/14002/whats-the-difference-between-principal-components-analysis-and-multidimensional


Svar 1:

Jeg tror, ​​det giver mest mening visuelt. PCA og MDS er begge teknikker til reduktion af dimensionalitet, men de optimerer til forskellige ting.

Principal komponent analyse

Input til PCA er de originale vektorer i n-dimensionelt rum:

Og dataene projiceres på retningerne i dataene med mest varians. Derfor er "spredningen" af dataene grovt bevaret, når dimensionaliteten falder.

Multidimensionel skalering

Input til MDS er parvis afstand mellem punkter (f.eks. Afstande mellem byer her):

Outputet fra MDS er en to- eller tredimensionel projektion af de punkter, hvor afstande er bevaret:

Bemærk, at byer ligger i deres usle geografiske placering lige fra parvis afstand mellem punkter!