Hvad er forskellen mellem moral og moralske rettigheder?


Svar 1:

'Moral Rights' er fordelene, der følger af en implicit eller eksplicit aftale, såsom de told og love, der sætter et socialt samfund i stand til at fungere. Den faktiske 'væren' af din 'ret til liv' er min handling, der er ansvarlig for at 'ikke dræbe dig'. Der er ingen reelle faktiske rettigheder uden ansvarlig opførsel, fordi rettigheder og ansvar ikke er to separate ting, de er en ting, der ses fra to forskellige perspektiver. Nogle gange gør folk bare en påstand om noget, de ønsker. At ønske sig noget gør det ikke faktisk.

'Erkendelse og viden' vedrører spørgsmål om, hvor meget vores billeder og teorier faktisk svarer til verdens virkelighed. 'Moral' angår på den anden side ikke, hvordan verden er, men at ændre eller ikke ændre verden gennem vores handlinger, og hvordan vi bedømmer eller retfærdiggør faktiske eller potentielle handlinger eller manglende handlinger i tilfælde, der kunne være-ellers. Hvis en handling ikke kan være-ellers, ville handlingen ikke være en moralsk handling, det ville være en naturlig handling.