Hvad er forskellen mellem floder, søer, reservoirer og tanke?


Svar 1:

Floder er de strømmende vandmasser, hvilket betyder, at vandstrømmen i dem er i retning fremad. Teknisk kaldes de 'Lotic' farvande. I floder er der en oversættelsesbølge mod bølgerne af 'oscillation', der forekommer i søerne, reservoirerne og tanke. Alle disse vandområder har bassiner. Flodenes bassin er langstrakt, mens reservoiret eller en sø er som en beholder. Tank er et udtryk, der vilkårligt bruges til en lille opbevaringssø eller et reservoir. Reservoiret er en menneskeskabt sø, der kan være et vandreservoir eller et lagerreservoir. Strømreservoiret er det menneskeskabte vandlegeme, hvori der er et permanent overløb gennem sluseportene. Dette er ikke tilfældet i et oplagringsreservoir. Søerne, reservoirerne og tanke kaldes 'Lentiske vandlegemer, naturlige eller menneskeskabte. Det er dog bedre at udpege de naturlige vandkroge som søer og de menneskeskabte som reservoirer, store eller små (anicuts).