Hvad er forskellen mellem servicemoment og designmoment?


Svar 1:

Historisk blev strukturer designet til tilladte spændinger, de interne handlinger for de påførte belastninger blev beregnet og spændingerne sammenlignet med tilladte spændinger. I denne metode ville service- og designmomenterne være de samme.

I en grænsetilstandskonstruktion er der en række grænsetilstander for hver tilstand forøges belastningerne med en delvis sikkerhedsfaktor, og de interne handlinger testet mod en ultimativ belastning reduceret med en delvis sikkerhedsfaktor. Dette muliggør, at variationen i belastninger og materialegenskaber kan vurderes separat og den kritiske karakter af den aktuelle grænsetilstand tages i betragtning.

Generelt anvender serviceabilitetsgrænsetilstandene såsom afbøjning og vibration de karakteristiske belastninger, og den ultimative grænsetilstand (det vil sige konstruktionsfejl) har en delvis faktor anvendt til de karakteristiske belastninger. Derfor vil designmomenterne variere.

Den ultimative grænsetilstand kan muligvis kræve indlæsning af mønster, mens brugervenlighed kun overvejer alle indlæste spenn. Så igen kan øjeblikke variere.