Hvad er forskellen mellem ordene "spiste" og "spist"?


Svar 1:

En (spiste) er en fortid, en (spist) er en fortidspatch. Fortidens deltagelse bruges sammen med hjælpeverber til at udtrykke andre verbale tidspunkter eller den passive stemme.

Så jeg spiste et æble. Tidligere handling, færdig.

Jeg har spist et æble før. Tidligere handling, færdig, men udefineret tid. Vi ved ikke hvor langt tidligere det var.

Æblet blev spist af mig. Passiv stemme.